به اخراجی های جدید خوش اومدید خرداد 93 - اخراجی های جدید
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخراجی های جدید

h

خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است.
از زندگی لذت ببرید حتی اگر چیز با ارزشی را از دست داده اید...
دیروز پشت خاکریز بودیم و امروز در پناه میز!
دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود.
جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد...


ارسال شده در توسط کریم سوسکه
ارسال شده در توسط کریم سوسکه

ماه

ترسید "چراغ دوازدهم" را هم بشکنند؛

جایش یک شمع داد تا ببیند چه می کنند با او،
پروانگی آموخته اند..!؟

ارسال شده در توسط کریم سوسکه

روز


ارسال شده در توسط کریم سوسکه

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب

آپلود عکس

آپلود عکسساعت فلش