به اخراجی های جدید خوش اومدید آبان 92 - اخراجی های جدید
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخراجی های جدید

سر کلاس نشسته بود...
استادمی گفت ...
 اگر تمام عضلات بدن ازمغز ما فرمان می گیرد..
ارتباط مغزبا دیگر اعضا قطع شود...
دیگر بدن هیچ حرکتی نخواهد داشت...
زد زیر گریه و گفت...
 پس چرا بابای من وقتی سرش رفت..
 تا یک دقیقه الله اکبر گفت..
 اشک توی چشم استاد جمع شد...
 گفت...
جبهه و رزمنده های ما...
 همه معادله های اهل علم رو به هم زدن...!

شهید

"آپلود

ارسال شده در توسط کریم سوسکه

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب

آپلود عکس

آپلود عکسساعت فلش