به اخراجی های جدید خوش اومدید مرداد 92 - اخراجی های جدید
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخراجی های جدید

دوازده نکته از شیخ رجبعلی خیاط:
نکته1- اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود.
نکته2- تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن
کانَ لله، کان الله لَه»
نکته3- سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند کریم است، شما هم
کریم باشید؛ رحیم است، رحیم باشید؛ ستاّر است، ستار باشید...
نکته4- دل جای خداست، صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید.
نکته5- کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنّم.
نکته6- اگر انسان علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان زورشان
به او نمی رسد.
نکته7- اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود.
نکته8 - اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، آنچه را
دیگران نمی بینند شما می بینید. و آنچه دیگران نمی شنوند، شما می شنوید.
نکته9- هرکاری می کنید نگویید: "من کردم"، بگویید: «لطف خداست». همه را
از خدا بدانید.
نکته10- نفس امّاره را مهار کنید و با آن مخالفت کنید.
نکته11- به سادات احترام بگذارید، و آنان را در هر مرتبه و منزلتی هستند
گرامی بدارید.
نکته12- انسان هر قدر به دستورات پروردگار عمل کند، به همان اندازه به
خدا نزدیک می شود.

(برگرفته از کتاب آخرین امام، ص163 تا 165)

ارسال شده در توسط کریم سوسکه
امام صادق علیه السلام- غصه کوتاه و گذرا ...
یونس بن یعقوب از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که:‏
[در خصوص مومنان]هر بدنی که چهل روز آسیبی به آن وارد نشود، ملعون است و
دور از رحمت خداوند.
گفتم: واقعاً ملعون است!؟
فرمود: بله.‏
گفتم: واقعاً!؟
باز فرمود: بله.
پس چون امام(ع) سنگینی مطلب برای من را مشاهده کرد، فرمود:‏ ای یونس!
از جمله ی بلا و آسیب به بدن، همین خراش پوست و ضربه خوردن و لغزیدن و
یک سختی و خطا کردن و پاره شدن بند کفش و چشم درد و مانند اینهاست [نه
لزوماً مصیبت های بزرگ].‏ مومن نزد خداوند با فضیلت تر و گرامی تر از آن
است که بگذارد چهل روز بر او بگذرد و گناهانِ او را پاک ننماید؛ ولو به
یک غم پنهان در دل، که او نفهمد این غم از کجا حاصل شده است.به خدا قسم،
وقتی یکی از شما سکه های درهم را در کف دست وزن می کند و متوجه نقصان آن
شده و غصه دار می شود، سپس دوباره وزن می کند و متوجه می شود که وزنش
درست بوده، همین غصه ی کوتاه و گذرا،موجب آمرزش برخی از گناهان اوست.‏
(الوسائل : 11 / 518 ج 7 والبحار : 76 / 354 ج 21 عن کنز الکراجکی : ص 63
بإسناده عن یونس بن یعقوب)

ارسال شده در توسط کریم سوسکه

تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب

آپلود عکس

آپلود عکسساعت فلش